circles-decoration
separate-line

PODEJMIJ TRUDNĄ ROZMOWĘ

W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) -

- ZOSTAŃ EFEKTYWNYM MENEDŻEREM
Skontaktuj się z iProVR
vr-glasses-presentation
Dla kogo? white-line
decoration-bubbles-left

Szkolenie VR „Trudne Rozmowy” jest skierowane do menedżerów potrzebujących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie

colorful dot udzielania informacji zwrotnych w trudnych sytuacjach w miejscu pracy np. konfrontowania się w sytuacji konfliktu,
colorful dot dzielenia się krytyczną oceną okresową,
colorful dot prowadzenia rozmów na temat obszarów wymagających rozwoju.
Woman during vr experience

Szkolenie na podstawie wniosków z wyciągniętych z książki pt. „Kluczowe rozmowy” Kerry Paterson, Joseph Grenny, Ron McMillan i Al Switzler, korzyści z korzystania z języka asertywnego, elementy przywództwa z „Ciche Przywództwo” David Rocka.

decoration-bubbles-right
Korzyści dla użytkownika purple-line
Woman during vr experience

Z naszymi szkoleniami zrealizujesz cele biznesowe w przyjaznej atmosferze, w poszanowaniu uczuć innych, w wysoko zmotywowanym zespole.

Symulator VR zawiera:

colorful dot
46 unikalnych odpowiedzi nagranych w technologii Video 360 stopni
colorful dot
26 unikalnych feedbacków w postaci filmów animowanych (pigułek) podsumowujących etapy symulacji rozmowy
colorful dot
5 filmów w postaci animacji (pigułek) - do wprowadzenia i zakończenia szkolenia
colorful dot
24 feedbacki z udziałem awatara i animacji
colorful dot
96 możliwych odpowiedzi menedżera podczas symulacji rozmowy
Po zakończeniu szkolenia użytkownik: white-line
Woman is waiting for meeting
colorful dot
rozumie korzyści płynące z budowania bezpiecznej atmosfery podczas ważnych rozmów
colorful dot
wie, z jakich części zbudować spotkanie, aby skutecznie przekazać trudną informację zwrotną i modelować nowe oczekiwane zachowania
colorful dot
ma świadomość, dlaczego proponowane elementy trudnej rozmowy są ważne i jak wspierają relacje

Czy Ty też miałeś wyzwanie z planowym zakończeniem Projektu?

Czy musiałeś tłumaczyć się Klientowi?

Czy Twój zespół nie był wystarczająco efektywny?

Proces szkolenia w VR violet-line
graphic with stages of VR training realisation method
Etap 1
Wprowadzenie do szkolenia
violet-line
Etap 2
Wejście w proces podejmowania decyzji
violet-line
Etap 3
Refleksje nad odczuciami rozmówcy (własna ocena)
violet-line
Etap 4
Poznanie uczuć rozmówcy (informacja wygenerowana przez system)
violet-line
Etap 5
Samoocena uczestnika (oceń, jak poszła ci rozmowa)
violet-line
Etap 6
Informacja zwrotna z przebiegu rozmowy (informacja wygenerowana przez system)
violet-line
Etap 7
Wskazanie mocnych i słabych stron uczestnika (informacja wygenerowana przez system)
violet-line
Etap 8
Podsumowanie wyniku i rekomendacje dla dalszego rozwoju (informacja wygenerowana przez system)
violet-line
Etap 9
Pobranie materiałów z sesji szkoleniowej
violet-line

Zakres szkolenia violet-line

diagram
Korzyści dla organizacji violet-line
chart

Zwiększenie efektywności w realizowanych projektach

chart

Mniejsza fluktuacja kadr

chart

Zwiększenie zadowolenia klientów

chart

Większa efektywność finansowa na projektach

chart

Pełny monitoring procesu, organizacja posiada wgląd do danych zbieranych na bieżąco, z każdej sesji szkoleniowej

chart

Dostęp do raportów i statystyk

chart

100% bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego

chart

Szkolenie może być realizowane w dowolnym miejscu i czasie

chart

Doświadczenie świadomości otoczenia - odczucia jak w realnym świecie

VR - „must have” dla biznesu violet-line

laptop icon graphics presents VR advatages for business VR headset icon
Opracowane na podstawie: Strivr: Boost operational efficiency. Faster training and consistent practice in Virtual Reality. E-book. ©2019 Strivr Labs, Inc.
background-graphic
Platforma szkoleniowa VR violet-line
screen from platform
screen from platform
screen from platform
screen from platform
screen from platform
screen from platform
screen from platform
screen from platform screen from platform screen from platform screen from platform screen from platform screen from platform screen from platform
colorful dots colorful dots

Chcesz doświadczyć więcej? Zaproś nas na spotkanie! violet-line

background-graphic

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  • administratorem danych osobowych jest iPRO Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: iPRO Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. 791 204 350 email: rodo@ipro-elearning.com.
  • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
  • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
  • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
Wyślij

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez iPRO Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest iPRO Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość